KAYMAKAMLIK MÜLAKAT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR VE NASIL SORULAR SORULUR?

Komisyon, Personel Genel Müdürü, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı ve İller İdaresi Genel Müdürü olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Mülakat soruları; Kaymakamlık sınavı müfredatında yer alan ders konularından, gündeme dair konulardan, hedefleriniz nedir vs. gibi sorular gelebilir. Soruların amacı hem bilgi seviyenizi ölçmek hem de muhakeme, beceri, bir konuyu kavrayabilme, kendini ifade edebilme gibi yeteneklerinizi değerlendirmektir.

Devamını Oku

KAYMAKAMLIK SINAVINA VE/VEYA MÜLAKATLARINA GİRMEDEN KAYMAKAM OLUNABİLİR Mİ?

KAYMAKAMLIK SINAVINA VE/VEYA MÜLAKATLARINA GİRMEDEN KAYMAKAM OLUNABİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANI KAYMAKAMLIK SINAVINA VE/VEYA MÜLAKATINA GİRMEYEN BİRİNİ KAYMAKAM OLARAK ATAYABİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANI KAYMAKAM ATAMASI YAPABİLİR Mİ?

  • 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Kaymakamların atamaları, çeşitli koşulları sağlamak kaydıyla, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilir. Dolayısıyla sınav ve/veya mülakat gerekmeksizin Kaymakam ataması gerçekleştirilebilir. Atama için aranan şartlar ise kararnamede şöyle listelenmiştir: …a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak. ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak…

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.3.pdf

Devamını Oku

KAYMAKAMLIK SINAVINA BAŞVURMAYI UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

Sınava zamanında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru hakkı İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bakanlığın çıkardığı başvuru kılavuzu içerisinde geç başvuru tarihi belirtilmektedir. Geç başvuru yapan adaylar belirlenen tarihte başvuru yapmak ve aynı gün gece 23.59’a kadar başvuru ücretlerini yatırmak zorundadırlar. Geç başvuru ücretleri, ilk başvuruda belirtilen tutarın %50 fazlasıdır. Örneğin; 2021 yılı kaymakamlık sınavı ilk başvuru ücreti 250 TL iken; geç başvuru ücreti bu miktarın %50 fazlası olan 375 TL olarak belirtilmiştir.

Devamını Oku

KAYMAKAMLIK ALIM SAYISI KAÇTIR?

  • Kaymakamlık alım sayısı yıllara göre bir artış göstermekle birlikte son olarak 2021 yılında 110 kişilik bir kadro açılmıştır. Kaymakamlık mülakatlarına çağrılan kişi sayısı alım sayısının 4 katına denk düşmektedir. 

Son 7 yıla ait kadro sayısı ise şu şekildedir:

2015 – 60 kişi

2016 – 100 kişi

2017 – 100 kişi

2018 – 100 kişi

2019 – 100 kişi

2020 – 100 kişi 

2021 – 110 kişi

Devamını Oku

KAYMAKAMLIK STAJI SÜRESİ NE KADARDIR VE SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Kaymakam adaylarının staj süreleri toplamda 3 yıldır. Kaymakam Adayları Yönetmeliğine göre staj sürelerinin dağılımı şu şekildedir; İl Merkez Stajı 2 ay, Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay, Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay, Yurtdışı Stajı 12 ay, Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay, Kaymakamlık Kursu 4 ay.

Kaymakam Adayları adaylık süreleri boyunca “Kaymakamlık Tezi” hazırlamak ve Tez Değerlendirme Komisyonuna sunmak zorundadırlar. Hazırlamaları gereken tezin konusu ve süresi bakanlık tarafından belirlenmekte ve Kaymakam Adaylarına bildirilmektedir. Tezleri başarılı olarak kabul edilen ve staj sürelerini tamamlayan adaylar gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Kaymakam olarak atanırlar. Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından başarısız görülen tezler en geç bir ay içerisinde yeniden hazırlanıp komisyona sunulur. İkinci kez başarısız görülen, belirlenen konu dışında tez konusu seçen, tezi zamanında teslim etmeyen veya mazeretsiz olarak tezini sunmayan adaylar başarısız olarak değerlendirilir ve adayların adaylıkları bir sonraki Kaymakamlık Kursuna kadar devam eder. Bu süre içerisinde adaylar, bakanlık tarafından belirlenecek yeni bir konuda yeni bir tez hazırlamak zorundadırlar. Adayların hazırladıkları ikinci tez, değerlendirme komisyonu tarafından yine başarısız olarak kabul edilirse Kaymakam adaylığından Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

Devamını Oku

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmek için adayların; üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerin herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip diğer bölümlerden ya da hukuk fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ve tarih bölümlerinde en az 4 yıllık lisans eğitimlerini yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. 

Devamını Oku

KAYMAKAMLIK MÜLAKATLARINA KATILABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAM GEREKİR?

Mülakatlara katılabilmek için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması ve bakanlık tarafından ilan edilen kadronun 4 katı olan sıralamaya girmeleri gerekmektedir. Örneğin; 2021 yılı kaymakamlık için ilan edilen kadro sayısı 110 kişidir ve puan sırasına göre sıralanan ilk 440 adayın mülakatlara çağırılması gerekmektedir. Aynı zamanda son aday ile aynı puanı alan adaylarda mülakatlara çağırılmaktadır. Buradan hareketle 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınav sonucuna göre 471 aday mülakatlara çağırılmıştır.

Devamını Oku