Kaymakam adaylarının staj süreleri toplamda 3 yıldır. Kaymakam Adayları Yönetmeliğine göre staj sürelerinin dağılımı şu şekildedir; İl Merkez Stajı 2 ay, Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay, Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay, Yurtdışı Stajı 12 ay, Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay, Kaymakamlık Kursu 4 ay.

Kaymakam Adayları adaylık süreleri boyunca “Kaymakamlık Tezi” hazırlamak ve Tez Değerlendirme Komisyonuna sunmak zorundadırlar. Hazırlamaları gereken tezin konusu ve süresi bakanlık tarafından belirlenmekte ve Kaymakam Adaylarına bildirilmektedir. Tezleri başarılı olarak kabul edilen ve staj sürelerini tamamlayan adaylar gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Kaymakam olarak atanırlar. Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından başarısız görülen tezler en geç bir ay içerisinde yeniden hazırlanıp komisyona sunulur. İkinci kez başarısız görülen, belirlenen konu dışında tez konusu seçen, tezi zamanında teslim etmeyen veya mazeretsiz olarak tezini sunmayan adaylar başarısız olarak değerlendirilir ve adayların adaylıkları bir sonraki Kaymakamlık Kursuna kadar devam eder. Bu süre içerisinde adaylar, bakanlık tarafından belirlenecek yeni bir konuda yeni bir tez hazırlamak zorundadırlar. Adayların hazırladıkları ikinci tez, değerlendirme komisyonu tarafından yine başarısız olarak kabul edilirse Kaymakam adaylığından Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.