KAYMAKAMLIK SINAVINA VE/VEYA MÜLAKATLARINA GİRMEDEN KAYMAKAM OLUNABİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANI KAYMAKAMLIK SINAVINA VE/VEYA MÜLAKATINA GİRMEYEN BİRİNİ KAYMAKAM OLARAK ATAYABİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANI KAYMAKAM ATAMASI YAPABİLİR Mİ?

  • 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Kaymakamların atamaları, çeşitli koşulları sağlamak kaydıyla, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilir. Dolayısıyla sınav ve/veya mülakat gerekmeksizin Kaymakam ataması gerçekleştirilebilir. Atama için aranan şartlar ise kararnamede şöyle listelenmiştir: …a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak. ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak…

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.3.pdf