Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmek için adayların; üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerin herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip diğer bölümlerden ya da hukuk fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ve tarih bölümlerinde en az 4 yıllık lisans eğitimlerini yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir.