Sınava zamanında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru hakkı İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bakanlığın çıkardığı başvuru kılavuzu içerisinde geç başvuru tarihi belirtilmektedir. Geç başvuru yapan adaylar belirlenen tarihte başvuru yapmak ve aynı gün gece 23.59’a kadar başvuru ücretlerini yatırmak zorundadırlar. Geç başvuru ücretleri, ilk başvuruda belirtilen tutarın %50 fazlasıdır. Örneğin; 2021 yılı kaymakamlık sınavı ilk başvuru ücreti 250 TL iken; geç başvuru ücreti bu miktarın %50 fazlası olan 375 TL olarak belirtilmiştir.