Mülakatlara katılabilmek için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması ve bakanlık tarafından ilan edilen kadronun 4 katı olan sıralamaya girmeleri gerekmektedir. Örneğin; 2021 yılı kaymakamlık için ilan edilen kadro sayısı 110 kişidir ve puan sırasına göre sıralanan ilk 440 adayın mülakatlara çağırılması gerekmektedir. Aynı zamanda son aday ile aynı puanı alan adaylarda mülakatlara çağırılmaktadır. Buradan hareketle 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınav sonucuna göre 471 aday mülakatlara çağırılmıştır.