Güvenlik soruşturması detaylı olarak yapılmaktadır ancak soruşturma kapsamında kişinin eşi ve birinci derece kan ve kayın hısımlarını içeren madde güvenlik soruşturmasından kaldırılmıştır. Soruşturmalar artık kişisel olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla aileden birinin sicil kaydı olması kaymakam olabilmenizin önünde bir engel değildir. Sınava girecek adayın adli sicil kaydı olmaması kaymakam olması için yeterlidir.

Konuyla ilgili; 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması Kanunu’na https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210417-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.